Slider na stronie głównej

TERENY INWESTYCYJNE - RYBNIK UL. SPORTOWA

OFERTA INWESTYCYJNA

Uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwają procedury przekazania działek na rzecz "Hossa" Sp. z o.o.

Planowany początek realizacji przedsięwzięcia - maj 2021 rok.

Tuż po uruchomieniu działalności przedstawimy Państwu szczegółową ofertę inwestycyjną w powyższym zakresie.